Soğuksu Camii

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından 14.02.1986 Tarih ve 1917 sayılı kararıyla Korunması gerekli Kültür Varlığı olarak tescillenip koruma altına alınmıştır. Dikdörtgen planlı kesme taştan inşa edilmiştir. Dar saçaklı, kırma çatı ile örtülü ve marsilya kiremitle kaplıdır. Cephelerde alt sıralarda dikdörtgen biçimli, üst sıralarda yuvarlak kemerli pencereler bulunmaktadır. Kapalı olan kapı üzerindeki kitabesi cami hakkında önemli bilgiler içermektedir. Ana yapıya sonradan ilave edildiği anlaşılan tek şerefeli beton minare kuzeydoğu kısmında yer alır. Cami dışından girilen minarenin mimari bir özelliği yoktur. Ahşap sütunları üzerindeki mahfil 1979 yılında yıkılarak, cami içine beton kat ilave edilmiştir. Kesme taştan olan mihrap ana yapıyla birlikte orijinaldir. Yeni yapılmış olan minber ise hiçbir mimari özellik taşımamaktadır. Camin inşa tarihi tam olarak bilinmemektedir. Kitabesinde Müslim Bey adlı hayırsever biri tarafından 19.yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı belirtilmektedir. Eser, 1895’te Kaymakam Mahmut Rüştü Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir