Tahtalı Camii

İlimiz, Melikli Köyü merkezinde yer alan cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından 29.02.2012 tarih ve 297 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenip koruma altına alınmıştır. Caminin içinde bulunan ahşaba yazılı kitabesine göre 1807-1808 (H. 1223) tarihinden yeniden inşa edilmiştir. Tamamen ahşaptan geçme sistemi ile inşa edilen caminin son cemaat yeri ve bodrum katı duvarları sonradan betonarme olarak yeniden yapılmıştır. Caminin harim bölümü özgün şeklini önemli ölçüde korumakla birlikte, sonraki dönem müdahaleleri ile değiştirilen kapı ve pencere doğramaları, parmaklılar, kürsü vb. elemanların özgün örnekleri cami içerisinde korunmuştur. Ayrıca kısmen yüzeysel oyma ve kalemişi süslemeler de mevcuttur. Caminin harim kısmı tamamen ahşaptır. Harimin kuzey ve doğusunda L biçimli kadınlar mahfili yer alır. Tavan, harim ortasında yer alan kare kesitli ahşap bir ayakla desteklenmiş olup, ayak üstte iki adet ahşap konsolla kuvvetlendirilmiştir. Ayak ve konsolların üzerindeki geometrik süslemeler özgündür. Mihrabı olmayan caminin kürsüsü ahşap geçmelerle yapılmış olup özgündür. Ahşap minber basit işçilikli olup, başka bir yapıdan buraya nakledildiği düşünülmektedir. Giresun’da yer alan ahşap camilerin en önemli örneğini teşkil eden bir camidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir